Presentació

benvinguts!

Josep Riera i Transachs
President de l'Agrupació Sardanista de Calella


L'Agrupació Sardanista de Calella us dona la benvinguda a la nova web en la qual trobareu els programes i fotografies que donaran vida a la nostra entitat i que us serviran per estar al corrent de les activitats ordinàries de l'Agrupació i del programa de l'Aplec d'enguany.